Miloš Adolf (*1968)
Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, žije momentálně v Praze.

Je autorem několika desítek výstav, které se v uplynulých letech konaly v Česku a Belgii.

V popředí jeho zájmu je krajina coby téma a hlavní zdroj jeho tvorby. V pracích využívá motivy, které považuje za jednoduché – jsou k vidění v běžném životě, obklopují nás v každodenní realitě.
Procesem malířské tvorby a někdy též za pomocí textilních technik prochází krajinné prvky transformací do barevných ploch a tvarů. Primárním výrazovým prostředkem je především barva.

Kontakt: m.adolf@seznam.cz

 

Miloš Adolf (born 1968)
Graduate of Pedagogical Faculty, Palacký University Olomouc. He lives currently in Prague.

Adolf is the author of several dozen exhibitions held especially in the Czechia and Belgium.

His main focus is on landscape which is a dominant theme and a source of his works. Adolf uses motifs which he considers simple – they can be encountered in daily life, and surround us in everyday reality.
Through the process of painting and partly by means of textile techniques the landscape elements are transformed into colorful space and shapes. His primary means of expression is color.

Contact: m.adolf@seznam.cz

 

Miloš Adolf CV - download (.docx)